hollow back

ท่าเต้น Hollow Back

ก่อนอื่น  ก่อนจะเต้นต้อง วอร์มก่อนคือ  แฮนสแตน หรือหกสูง  ให้ได้อย่างต่ำ 20 วินาที ดึงแขน 20 ครั้ง  แล้วก็ซิดอัพ 20 ครั้ง  ก่อนจะเต้นต้องวิ่งซักประมาณ  500 เมตรเป็นอย่าต่ำ สายหกสูงคือ  เต้นประยุคท่าแฮนสแตนเป็นท่าโพสที่สวยงาม  น้ำหนักที่ควรจะไม่เกินคือ อย่าเกิน  55  เพราะจะยากมากๆในการโพส

Hollow Back เป็นท่าสำหรับคนที่ขอบท่าเต้นแบบหกสูง ลำดับแรกเลยคุณต้องทำท่าหกสูงก่อนแล้วทำการสลับขาแล้วให้ค้างไว ต่อจากนี้ก็สามารถที่จะต่อด้วยท่าอื่นได้หากฝึกท่านี้ได้อย่างคล่องแล้ว ต่อมาให้คุณเพิ่มท่าคือเก็บคอพยายามเอาคางชิดอกไว้ คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเริ่มหงายไปด้านหลัง ให้คุณวางมือแต่ต้องกว้างกว่าปกติ เพื่อที่จะปิดข้อมือเข้าหากัน ท่านี้สำคัญอยู่ที่การเก็บคอให้ดี

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://youtu.be/SE6Ko-OfnmA

https://www.dansealille.com/hollow-back/

https://www.gotoknow.org/posts/301734