Select Page

ประเภทของ Graffiti

ประเภทของ graffiti

Graffiti เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งพบเห็นได้ตามถนนหนทางสาธารณะทั่วไป ไม่ต้องเสียเงินเข้าชมในสถานที่อันปิดมิดชิด จึงทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเสพย์ผลงานเหล่านี้ได้โดยทั่วถึงกัน ตามปกติแล้วงานศิลปะประเภทนี้มักขัดกับหลักกฎหมายบ้านเมือง เนื่องจากมักจัดแสดงบนพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นของสาธารณะ และคนส่วนใหญ่มักรู้จักงานศิลปะประเภทนี้ว่าเป็น Street Art สำหรับงานศิลป์ประเภทนี้ยังรวมถึงงานประติมากรรม , พ่นผนังด้วยสีสเปรย์ โดยมีบล็อก , การแปะสติ๊กเกอร์ รวมทั้งงานจัดวาง เป็นต้น

ประเภทของ Graffiti แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่

tag

1. “Tag” คือการเซ็นลายเซ็นหรือนามแฝงของแต่ละคนโดยสเปรย์กระป๋อง หรือ ปากกา ส่วนมากใช้สีเดียว บางคนอาจพ่นเป็นตัวอักษรธรรมดา ขณะที่บางคนดีไซน์ให้เป็นตัวอักษรที่เกาะเกี่ยวกันจนอ่านไม่ออก เน้นให้ดูแปลกและสะดุดตา

throw ups

2. “Throw-ups” คือการเขียนเร็ว ๆ ด้วยสีพื้นฐาน จำนวนน้อยสีนิยมใช้สีขาวดำ แสดงให้เห็นเส้นสายที่รวดเร็ว เป็นการเขียนตัวอักษรน้อยตัว มีเส้นตัดขอบเพื่อให้ดูมีมิติ ไม่เน้นความสวยงาม เพราะต้องทำแข่งกับเวลา

fill in

3. “Fill-in” หรือ “Piece” คือ “Throw-ups” ที่ซับซ้อนขึ้น เป็นผลงานของไรเตอร์คนเดียว เป็นการพ่นสีสเปรย์ให้เป็นภาพหรือตัวอักษรที่สวยงาม ใช้เวลานานในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์

block

4. “Block” หรือ “Bubble” การเขียน Tag ที่ดูมีมิติมากขึ้น ใช้สีประมาณ 3 สี หรือมากกว่านั้น

wildestyle

5. “Wildstyle” หรือ “Wickedstyle” เป็นสไตล์ที่ซับซ้อนขึ้น มีการเกาะเกี่ยวกันของตัวหนังสือ ลักษณะการเขียนประเภทนี้จะอ่านค่อนข้างยาก เพื่อแสดงความเหนือชั้นของการดีไซน์

blockbuster

6. “Blockbuster” คือ “Fill-in” ที่ตั้งใจเขียนทั้งผนัง

character

7. “Character” คือการพ่นเป็นรูปคน หรือ คาแร็กเตอร์ต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นตัวการ์ตูน หรือเป็นภาพเสมือนจริงของดารา-นักร้องในดวงใจ หรืออาจเป็นตัวการ์ตูนที่ไรเตอร์ออกแบบเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของไรเตอร์คนนั้น ๆ

production

8. “Production” คือ การรวมรอยขูดขีดเขียนทุกรูปแบบไว้ด้วยกัน เกิดจากการรวมที่ไรเตอร์หลายคนหรือหลายกลุ่มนัดกันสร้างผลงานร่วมกัน โดยมีธีมไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน เช่น นัดกันพ่นคาแร็กเตอร์ประจำตัวของไรเตอร์แต่ละคนหรือพ่นชื่อกลุ่ม ชื่อตัวเอง หรือเปล่า ไรเตอร์อาจร่วมกันกำหนดวาระต่าง ๆ ขึ้นเอง