Select Page
เบียร์ Budweiser มีกี่บรรจุภัณฑ์

เบียร์ Budweiser มีกี่บรรจุภัณฑ์

เบียร์ Budweiser มีกี่บรรจุภัณฑ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบัดไวเซอร์ได้รับการจัดจำหน่ายในหลายขนาดและตู้คอนเทนเนอร์ จนถึงช่วงต้นทศวรรษ 1950 Budweiser ได้รับการจัดจำหน่ายเป็นหลักในสามแพ็คเกจ ถัง ,ขวด และ กระป๋อง ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ถัง ปี 2554...