saint patricks

วันนักบุญแพทริก (ในภาษาไอริช Lá Fhéile Pádraig, แปลว่า ‘วันเทศกาลของประจำปีแพทริก’)

เป็นการฉลองทางศาสนาที่จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบของการเสด็จสู่สวรรค์ของนักบุญแพทริก (ป. 385 – 461) ผู้สำคัญที่สุดของไอร์แลนด์นักบุญแพทริคเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไอร์แลนด์ เขาเป็นธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญของประเทศนี้ นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ที่ใช้แชมร็อคหรือต้นโคลเวอร์ พืชที่มีใบสามแฉก เพื่อสอนเรื่องเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ ซึ่งแสดงถึงพระบิดา พระบุตร และพระจิต การใช้แชมร็อคในการอธิบายเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เนื่องจากพืชชนิดนี้เจริญอยู่ทั่วไปในทุ่งนาของไอร์แลนด์ เราจึงเห็นว่าชาวไอริชใช้วันเฉลิมฉลอง St. Patrick’s Day เพื่อเป็นโอกาสในการระลึกถึงนักบุญแพทริคและประเทศไอร์แลนด์

สีเขียวเชื่อมโยงกับประเทศไอร์แลนด์ในหลายด้าน

ไม่เพียงแต่ธงชาติที่ประกอบไปด้วยสีขาว สีส้ม และสีเขียว เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับต้นโคลเวอร์หรือแชมร็อค ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสีเขียว โดยทั่วไปแล้ว ต้นโคลเวอร์มักจะมีใบสามแฉก แต่ถ้าพบต้นโคลเวอร์ที่มีใบสี่แฉก จะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

วันนักบุญแพทริกได้รับการกำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองทางศาสนาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมีการฉลองโดยศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก แองกลิคันคอมมิวเนียน (โดยเฉพาะชาวไอร์แลนด์) อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และลูเทอแรน วันนี้มีความหมายเป็นการระลึกถึงนักบุญแพทริกและการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในไอร์แลนด์ และเป็นการเฉลิมฉลองทางมรดกและวัฒนธรรมของชาวไอริชทั่วไป

การฉลองมักจะเริ่มต้นด้วยขบวนแห่ งานเทศกาล การชุมนุมแบบ céilí และการสวมชุดสีเขียวหรือชุดที่ตกแต่งด้วยดอกแชมร็อก บางคนก็จะเข้าโบสถ์ มีข้อจำกัดทางศาสนาเช่นการอดอาหารและงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในวันนี้

วันนักบุญแพทริก เป็นวันหยุดชาวไอร์แลนด์

มีการฉลองอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐ บราซิล อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวไอริชพลัดถิ่น ซึ่งการฉลองวันนี้มีอิทธิพลจากชาวไอริชพลัดถิ่นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ แต่มันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเนื้อหาทางพาณิชย์มากเกินไปและทำลายแบบแผนเดิมของชาวไอริช