MC คืออะไร ผู้กุมชะตา ทุกงานอีเวนต์

MC คืออะไร

MC ผู้กุมชะตา ทุกงานอีเวนต์ MC หรือ Master of Ceremony คือผู้ดำเนินการในงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานอย่างราบรื่น และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จากผลสำรวจ Laws of Attraction ของ JobsDB พบว่างานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา / วางแผนสื่อ / สื่อสารแบรนด์ ที่งาน MC มักสังกัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ผู้สมัครงานในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายอาชีพและสมดุลในการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจนี้ โดยปัจจัยที่ดึงดูดผู้สมัครงานอันดับหนึ่งยังคงเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทน อยู่ที่ 19% รองลงมาคือ ความมั่นคงในการทำงานอยู่ที่ 13.4% และโอกาสความก้าวหน้าอยู่ที่ 13.4% ดังนั้นการจะดึงดูดผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร เรื่องของผลตอบแทนที่ตรงใจ ต้องมาเป็นอันดับแรก สำหรับใครที่กำลังมองหาบุคลากรในตำแหน่งงานนี้ มาดูเทคนิคการเลือก MC (Master of Ceremonies) สำหรับงานสำคัญของเรากัน พิธีกรต้องรอบรู้ MC ที่ดีต้องหมั่นหาความรู้ใส่ตัว […]